Пълномощно (DOC) Пълномощно (PDF)

Други стандартизирани документи, като писмо за съгласие, договор за прехвърляне на права и т.н. ще бъдат предоставени след получаване на запитване от Ваша страна.