Цени на някои от най-разпространените услуги, които предлагаме:

 

1. Проучвания

Държавни такси в лева Наш хонорар в лева (с ДДС)
Обикновено проучване за идентичност и сходство на словна марка с по-ранни марки/географски означения, действащи на територията на РБ, за 1 клас по международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) – срок 10 раб. дни 0.00 120.00
Бързо проучване за идентичност и сходство на словна марка с по-ранни марки/географски означения, действащи на територията на РБ, за 1 клас по международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) – срок 5 раб. дни 36.00 120.00
За всеки следващ клас от МКСУ 3.60 0.00
За комбинирана марка към всяка от посочените държавни такси се добавят 18.00 лв.

2. Регистрация на марки

Национални марки Държавни такси в лева Наш хонорар в лева (с ДДС)
Подаване на заявка за регистрация на марка до 3 класа пред Патентно ведомство на Република България 520.00 480.00
- за всеки допълнителен клас 30.00 Без допълнително оксъпяване
- Издаване на свидетелство за регистрация 50.00 Без допълнително оксъпяване

В хонорара се включва поемане на представителство, консултация относно включване на стоки и/или услуги в съответните класове, изготвяне на необходимите документи и депозирането им в Българското патентно ведомство.

Марки на Европейския съюз Такси в евро, дължими към EUIPO Наш хонорар в лева (с ДДС)
Подаване на заявка за марка на ЕС за 1 клас пред Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (EUIPO) 850.00 600.00
- за два класа 900.00 Без допълнително оксъпяване
- за всеки следващ клас 150.00 Без допълнително оксъпяване

В хонорара се включва поемане на представителство, консултация относно включване на стоки и/или услуги в съответните класове, изготвяне на необходимите документи и подаването им по електронен път в СЕСИС.

 

3. Наблюдение на марки

Годишен абонамент за наблюдение на търговска марка - 480 лв. с ДДС. Включва изпращане на 6 доклада в рамките на една година.

В хонорара се включва проследяване на публикуваните заявки за марки и идентифицирането на тези от тях, които са идентични или сходни с Вашата по-ранна марка. Ако такива бъдат намерени, ние ще ви уведомим своевременно за това, като ще ви посъветваме и какви стъпки да предприемете, за да се противопоставите на регистрацията на марката, нарушаваща правата на Вашата.

За цени на други услуги, моля пишете ни на имейл: office@aramax.bg