Арамакс ООД - Търговски марки

Поемаме представителство за марки пред Българското патентно ведомство и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), както и представителство в производства (искания за заличаване или отменяне на регистрация на марка; правонарушителни действия и т.н.) пред българските съдилища.

Услугите, които предлагаме във връзка с търговски марки са: